Groepen

Op zondagmorgen rijden we in 5 verschillende groepen waarbij de gemiddelde richtsnelheid voor de snelste groep boven de 32 km/u ligt en 22 km/u voor de rustigste groep. Uiteraard worden bij elke groep de snelheden, afstanden en hoogtemeters gedurende het seizoen, dat loopt van maart tot oktober, rustig opgebouwd.

Zoals gezegd zijn dit richtsnelheden die een indicatie beogen te geven van wat je als fietser aan moet kunnen om bij een groep aan te sluiten. De werkelijk behaalde snelheid zal echter steeds afhangen van een veelheid aan factoren zoals daar zijn het parcours (meer of minder hoogtemeters, staat van het wegdek, meer of minder draaien en keren, verkeerslichten, etc.), de weersomstandigheden, verkeersdrukte, periode van het wielerseizoen en het niveau en de vorm van de dag van de uiteindelijke deelnemers.

Het verschil tussen het laagste en het hoogste getal is 3 à 4 km/h en is dus afhankelijk zijn van het type parcours. Het aantal hoogtemeters zal wel hier de meest bepalende factor zijn.

Onze kalendercommissie verzorgt een jaarkalender van mooie, vooraf uitgestippelde, veilige en aan de groep aangepaste fietstochten. Op basis hiervan en de persoonlijke vorm van de dag kunnen de leden dan een geïnformeerde beslissing nemen met welke groep ze die dag al dan niet op pad wensen te gaan. De leden worden verzocht om hun aanwezigheid op de rit via de website te melden en kunnen daar ook steeds de route vooraf downloaden.

Alle ritten wordt steeds begeleid door één of meerdere van onze ervaren ritbegeleiders. Zij waken over de veiligheid van de rit en de gezelligheid binnen het peloton door erop toe te zien dat iedereen de gemaakte afspraken naleeft.

Ons clubmotto “samen uit, samen thuis” indachtig mikken we erop om rond 12u terug samen te komen aan ons clublokaal, waar het dan één en al gezelligheid troef is, voor het aperitief.

A + groep

(Gemiddelde snelheid boven de 32 km/u, 90 – 135 km)

Dit is de snelste groep van onze club. De A+ is de snelste groep en mikken altijd op een gemiddelde snelheid va, + 32 km/u. Na een meestal korte opwarming wordt er uitdagend doorgefietst met snelheden die op vlak terrein makkelijk boven de 45 km/u kunnen gaan. De afstanden liggen in volle seizoen rond de 120 km.

A groep

(gemiddelde +/- 28 – 32 km/u, 90 – 135 km)

Dit is de groep die graag snel fietst maar toch niet altijd tot het uiterste of diep gaatje wil gaan. De A’s zijn goed getraind en mikken op een gemiddelde snelheid rond +/- 30 km/u, maar gaan niet boven een gemiddelde snelheid van 32km/u als leidraad wensen. Na de opwarming wordt er goed doorgefietst met snelheden die op vlak terrein makkelijk boven de 40 km/u kunnen gaan. De afstanden liggen in volle seizoen rond de 120 km.

B groep

(+/- 27 – 30 km/u, 80 – 125 km)

Ook de B’s zijn getrainde fietsers maar met een beoogde gemiddelde snelheid van +/- 27 – 30 km/u ligt de gemiddelde lat toch wat lager. Dit peloton is samengesteld uit een mix van onze meest ervaren wielertoeristen, aangevuld met sportief opkomend talent.

C groep

(+/- 24 – 28 km/u, 60 – 100 km)

Bij de C’s is het één en al gezelligheid troef. Hoewel zij zeker niet op kijken tegen af en toe een flinke inspanning is er tijdens hun tochten toch vooral tijd om te praten en te genieten. Het mag allemaal wat trager, zeker als de wind eens tegenzit of op een parcours met wat meer hoogtemeters dan gewoonlijk.

D groep

(+/- 22 – 26 km/u, 40 – 95 km)

D groep maar daarom niet minderwaardig en is in de eerste plaats de groep van onze “dames met pit”, die graag ook de “heren” meenemen die willen meefietsen en die zich kunnen vinden in de vooropgestelde snelheden en afstanden van harte welkom zijn. Omgekeerd kunnen snellere dames zonder probleem ervoor opteren om bij de andere groepen aan te sluiten.

Onze sponsors: