Missie en Visie

WTC Hoeilaart is de wielertoeristen fietsclub van de Druivenstreek voor iedereen die zich recreatief en in een sfeer van vriendschap samen in peloton sportief wenst uit te leven.

Doelstellingen

We brengen mensen samen om de wielersport recreatief in peloton te beoefenen.
We stimuleren elkaar om de conditie op te bouwen en zo individuele of collectieve sportieve doelstellingen te realiseren.
Iedereen kan wekelijks aansluiten bij een peloton van het gewenste sportieve niveau.
We bieden een jaarkalender van mooie, vooraf uitgestippelde, veilige fietstochten, aangevuld met extra sportieve evenementen.
We zijn een toegankelijke, inclusieve vriendenclub waar iedereen zich thuis mag voelen.
We bevorderen de sociale cohesie van onze streek door een actieve betrokkenheid.

Kernwaarden

  • Sportief
  • Samen
  • Vriendschap
  • Respect
  • Sociaal

Clubmotto:

Samen uit, samen thuis

Onze sponsors: